Fjernaflæsning

Fjernaflæsning betyder at du ikke får et aflæsningskort, men at vi aflæser din vandmåler for dig. Aflæsning sker ved at bestyrelsen kører en tur i hele forsyningsområdet med aflæsningsudstyr. 

Vi skal dog stadig have adgang til måleren f.eks. ved kontrolmålinger.

Din vandmåler bliver aflæst hvert kvartal, for at kontrollere at udstyr og målere fungere korrekt, men også for at finde små lækager. Det er dog kun årsaflæsningen der bruges til afregning.

Aflæsningen viser målerstanden pr. 31. december og vi aflæser typisk den 2. januar.

De opsatte vandmålere er af typen Kamstrup Multical 21. Vejledning til Kamstrup Multical 21

Hvis du har spørgsmål vedr. din aflæsning så er du velkommen til at kontakte vandværket her.