Vores verden

Lidt udenfor Lihme by finder vi Lihme vandværk, som forsyner ca. 240 forbrugere.

Først lidt fakta:
Indvindingstilladelse 50.000 m3.
Årlig udpumpning: ca. 40.000 m3. 
Kildeplads nordvest for Lihme med 1,6 km. råvandsledning til vandværket.
Der er 2 boringer 63 m dybe forsynet med BG pumper monteret i 21 meters dybde.
Vandværket er udstyret med trykfilteranlæg med dobbelt filtrering, som bagskylles 2 gange ugentligt.
Skyllevand udledes efter 16 timers bundfældning i tanken til kloak.
Filterkapacitet 10 m3 i timen.
Volumen i rentvandstanken 80 m3,heraf udnyttes 70 m3.
Udpumpning sker med 3 Grundfos CRE 5-16 frekvensstyrede pumper, kapacitet ca. 20 m3/timen.
Tryk ved afgang fra vandværk ca. 4,5 bar.
Vandværket er udstyret med Grundfos overvågning, som gør det muligt via telefonnettet at aflæse alle funktioner og målere på vandværket via PCere. Hvis der er tekniske problemer får bestyrelsen en SMS fra overvågningssystemet.

 

Følg med os ind på Lihme Vandværk, så viser vi vejen fra grundvand til drikkevand

 • Først pumpes råvandet op fra grundvandet fra en af vores boringer ude i indvindingsområdet.
 • Et filter  på den nederste del af røret, sikrer at der ikke kommer sand med op fra grundvandet.
 • Det er vigtigt at vi ikke pumper vandet for hurtigt op af jorden, for så får vi skidt med op og vi risikerer at ødelægge vores boring.
 • Vandet transporteres til vandværket i rørledninger under jorden.

 • Vi har et SRO computerprogram på en tablet, så driftsmedarbejderen kan holde øje med boringen og styre den overalt – smart ikke? (SRO = System til Styring, Regulering og Overvågning af vandværket)
 • Vidste du at vi ilter vandet for at frigive svovlbrinte?
 • Vidste du at vand med ilt også smager bedre?

 • Under iltningen frigives jern og mangan. Det bliver til flager og grums som opfanges i lukkede filtre i vores tanke. 
 • Vandet opbevares så i en rentvandstank under indtil det skal ud til forbrugeren.
 • Når vandet skal ud til forbrugeren, har vi 3 frekvensstyrede pumper som vi bruger til at justere trykket i vandledningen alt efter forbruget.

 • For at sikre at vandledningerne er rene laver vi returskyl af og til. Dette er lidt specielt fordi vi har et lukket system.

 • Vi tager prøver efter et prøvetagningsprogram som viser os om vandets kvalitet er i orden.

 • I fældningsbassinet bundfældes jern og mangan og kan på den måde blive fjernet fra skyllevandet. Resten af skyllevandet bruges ikke, men bliver ledt ud til et vandløb eller i kloak. Det bundfældede jern og mangan bliver samlet op af en slamsuger og kørt på lossepladsen.

På Lihme Vandværk går vi meget op i at der skal være rent og pænt. Hygiejnen skal altid være i orden. Dette sikrer vi bl.a. med vandprøver og du kan læse mere om vores vandkvalitet her.