Velkommen til Lihme Vandværk

Lidt udenfor Lihme by finder vi Lihme Vandværk, som forsyner ca. 240 forbrugere. 

Lihme Vandværk blev etableret i 1939 som et I/S af borgerne i Lihme by. Vandet blev pumpet op fra boringen, som lå under vandværksbygningen. Det skete med en stempelpumpe, som var monteret i vandværksbygningen.

Vandværket har stadig de oprindelige tegninger og beregninger fra vandværkets start.

Vandværket havde fra starten ingen rentvandstank. Den er antageligt bygget omkring 1950.

Senere blev der lavet 2 boringer uden for vandværket, og herfra blev vandet pumpet op med borerørspumper. Begge boringer blev dog kasseret i 1995 på grund af pesticider i vandet.

Der blev samme år lavet 2 nye boringer nordvest for Lihme. De ligger ca. 1,6 km. fra vandværket, og der er tilladelse til årligt at oppumpe 50.000 m3 fra dem.

I 2007 blev vandværket renoveret og udstyret med frekvensstyrede pumper, nyt filteranlæg med dobbelt filtrering, overvågning mm. Der blev lagt fliser, opsat nyt loft og alle installationer udskiftet, så vandværket i dag opfylder alle krav til et moderne vandværk. 

Der er i dag kun 4 husstande i vandværkets forsyningsområde, som ikke får vand fra Lihme Vandværk.

På grund af en ny lov, som gør det næsten umuligt at drive et vandværk som et I/S, blev vandværket i 2009 med virkning fra 1. januar 2010 omdannet til Lihme Vandværk a.m.b.a. 

Du kan læse meget mere om Lihme Vandværk her.