Forsyningsområde

HUSK 
at kontakte vandværket, hvis du påtænker at etablere ny indkørsel og ikke har en brønd i forvejen. Vandværket betaler et tilskud til brønden.

Mange graveskader kan undgås, når den der graver ved hvor vandledningen er begravet.
En overgravet vandledning koster mange penge og resulterer i manglende vand til flere husstande, mens vi reparerer og skyller systemet igennem for at undgå forurening.

Før I graver SKAL I, ifølge LER-lovgivningen, forespørge i LER, Lednings Ejer Register, hvor igennem vandværket sikrer at i får alle tilgængelige oplysninger om det område i vil grave i. Entreprenøren har derudover pligt til at søge nye oplysninger, ved mistanke om at noget er galt, f.eks. ved eventuelle fejl på kort.

Lihme Vandværks ledningsregistrering 

Vi skal oplyse at kortet ikke er målfast, men kun beregnet til at give et overblik. 

Bemærk jordledninger og stophaner, der på kortet er vist inde på en andelshaverens matrikel, tilhører andelshaveren og vedligeholdes ifølge gældende regulativ af andelshaveren. 

Hvis du er i tvivl om ansvaret så kan du læse mere om ansvarsfordelingen her.

Når du åbner ledningsregistreringen kan du øverst til højre se et spørgsmålstegn. Klikker du på det så får du en vejledning til programmet. 

Klikker du på kikkerten i venstre side får du mulighed for at søge efter din adresse. Se evt. illustrationen herunder.